Pressbilder

Bilderna får endast användas för redaktionella ändamål samt i samband med böckernas marknadsföring. Fotograf ska anges.

Helena Dahlgren 01 - Foto Marcus Stenberg (1) (1)

Foto: Marcus Stenberg

Helena Dahlgren 05 - Foto Marcus Stenberg

Foto: Marcus Stenberg

Helena Dahlgren 04 - Foto Marcus Stenberg (1)

Foto: Marcus Stenberg

 

Helena Dahlgren 02 - Foto Marcus Stenberg (1)

Foto: Marcus Stenberg

3300 × 3300
3300 × 3300 px / Foto: Severus tenenbaum

3300 × 3320
3300 × 3320 px / Foto: Severus Tenenbaum

4300 × 2867
4300 × 2867 PX / FOTO: Marcus Stenberg

800 × 800
800 × 800 PX / FOTO: SEVERUS TENENBAUM

800 × 800
800 x 800 PX / FOTO: SEVERUS TENENBAUM

800 × 533
800 × 533 PX / FOTO: Marcus Stenberg

250 x 437px
250 x 437px

500 x 693px
500 x 693px

1800 x 2495 px
1800 x 2495 px